Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng đặt mua sản phẩm Phấn nụ Nhất Chi Mai qua website www.phannunhatchimai.com.vn lựa chọn hình thức thanh toán sau:

  1. I. Khách hàng miền Nam từ Quảng Nam trở vào khi đặt mua phấn nụ Nhất Chi Mai có thể chuyển khoản theo Tài khoản sau (Ms Hồ Thị Ngọc Thi – 33 Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, TP Huế. Điện thoại : 0905 559 005 )

Tài khoản:

  1. CN NN Đầu tư và Phát triển TT Huế (BIDV)5511 00000 98311 – Hồ Thị Ngọc Thi
  2. CN NN Vietcombank TT Huế (VCB): 0161001635665 – Hồ Thị Ngọc Thi
0Bình luận | Đăng bởi

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Khách hàng cung cấp thông tin nhằm giúp công ty liên lạc nhằm thỏa thuận giao thương và chuyển sản phẩm đúng theo địa chỉ.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin: trong phạm vi mua bán sản phẩm phấn nụ
  2. Thời gian lưu trữ thông tin: Sau khi khách hàng đã nhận được sản phẩm,
  3. Những đơn vị có thể tiếp cận thông tin:  khách hàng, công ty và đơn vị vận chuyển.
  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: mọi thông tin về Công ty đều được đăng tải một cách rõ ràng, đầy đủ trên trang chính của website để người tiêu dùng có thể trao đổi.
  5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân: Sau khi khách hàng đặt mua sản phẩm trên website nhưng muốn chỉnh sửa,  khách hàng có thể vào thay đổi thông tin bằng các hình thức hỗ trợ trực tuyến gồm :

+ Email tại địa chỉ: thisoct@gmail.com

+ Điện thoại hotline được đăng trên trang chính của website

+ Qua phần mềm hỗ trợ chat trực tuyến : yahoo, Skype, Facebook.

– Thông tin của khách hàng tuyệt đối không sử dụng cung cấp cho bất kỳ ai ngoài đơn vị vận chuyển sản phẩm.

0Bình luận | Đăng bởi

Theme Settings